Familjen Berg
Anders Hallin & Lena Landstedt-Hallin, mars 2015
Innehåll
Introduktion
Här är en sammanställning av anor till Lenas mamma Eva, född Berg, från Småland - huvudsakligen Kronobergs och Jönköpings län. Den förste som tog sig namnet Berg var Lenas morfars far Johan August Johansson Berg (1879-1940) och två av hans bröder. Ett skäl var att familjen bodde på ett torp som hette Berget och Johan jobbade som eldare vid Ohs bruk där det fanns många som hette Johan Johansson så brukspatron ville att någon eller några skulle byta namn!

Källorna som vi använder är huvudsakligen Kyrkböcker/Genline/ADonline. Men vi använder även olika sammanställningar utgivna på CD-skivor t ex från Kronobergs genealogiska förening, Jönköpingsbygdens genealogiska förening och PLF (Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum i Oskarshamn). Vidare har vi ibland hittat uppgifter på andra släktforskares hemsidor och sammanställningar.

Tyvärr har vi behövt begränsa den information som lagts ut på nätet eftersom det framkommit att informationen har missbrukats. Av detta skäl har vi tagit bort namn på de flesta nu levande personer födda efter 1944 och ersatt dessa med ”man” respektive ”kvinna” samt ersatt datum med årtal.
Om Du hittar fel i översikten eller vill komplettera på något sätt - hör gärna av dig! Kontakta oss också om du är intresserad av att ta del av mer information!
Kontakt
08 - 754 17 59
Kantorsgränd 3
192 72 SOLLENTUNA